ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προκήρυξη για μια θέση δικηγόρου στο Δήμο Παύλου Μελά

dikigoros melas121017Ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο και συγκεκριμένα στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Καραολή & Δημητρίου 8, 56430 Σταυρούπολη
Υπεύθυνη κα Χριστίνα Νούσου
τηλ. 2313 302 941
μέχρι και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 - 15.00

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ
http://www.pavlosmelas.gr/images/stories/1AKAPISEP2017/prokirixi_11okt2017.pdf 

focus fm