ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δήμος Κασσάνδρας: Παράταση έως τις 28/2 για τη ρύθμιση οφειλών

rithmisi ofeilon kassandra13218Βάσει του αρθ. 41 του Ν. 4508/2017 και της υπ΄αριθ. 403385(2945)/ 27-9-2017 Απόφασης Π.Κ.Μ./Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α 31-7-2017), σύμφωνα με το οποίο, όσοι οφείλουν στο Δήμο, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.

 

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο έως την 28 Φεβρουαρίου 2018 για οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν έως 30/9/2017.

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

-Αν γίνει εξόφληση εφάπαξ, προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,

-Αν γίνει εξόφληση σε 2 έως 24 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 80%,

-Αν γίνει εξόφληση σε 25 έως 48 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 70%,

-Αν γίνει εξόφληση σε 49 έως 72 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 60%,

-Αν γίνει εξόφληση σε 73 έως 100 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 50%.

Παράλληλα, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

• Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

• Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

• Δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

• Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί,

• Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 20 ευρώ.

Ενημερωθείτε για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και τις λεπτομέρειες της ρύθμισης από τη Ταμειακή Υπηρεσία στα τηλ. 2374350121-122, 2374350103 ή το Τμήμα Εσόδων 2374350177.

focus fm