ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έως τις 31/1 οι αιτήσεις για τις συνεχιζόμενες υποτροφίες από το δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

dimarxeio pylaias xortiatiΟ Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη με την υπ’ αριθ. 729/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ», για την εκπαίδευση απόρων παιδιών, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συνέχιση της υποτροφίας που έχουν ήδη λάβει θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συνέχισης της υποτροφίας έως 31/1/2019.

Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση:

-Βαθμολογία
α. Για μαθητή Λυκείου (Βαθμολογία, ή Απολυτήριο προηγούμενης τάξης σχολικού έτους 2017-2018)
β. Για φοιτητή (Συνολική βαθμολογία μαθημάτων)
γ. Για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Αναλυτική βαθμολογία)

-Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2017 που αφορά εισοδήματα έτους 2017 της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου εφόσον έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία. Όταν πρόκειται για ανηλίκους η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τους νομίμους εκπροσώπους του.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, οδός Αγ. Γεωργίου 4 - Πανόραμα, ισόγειο, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310331317, και email: a.zogogianni@pilea-hortiatis.gr.

focus fm