ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδες του φαρμάκου VELCADE

anaklisi velcade5218Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των κάτωθι παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος VELCADE 3,5mg/vial (bortezomib), λόγω ποιοτικού προβλήματος στο πώμα του φιαλιδίου που περιέχει τη σκόνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνητικός κίνδυνος όσο αφορά τη στειρότητα του προϊόντος.

Προϊόν                                 Lot                      Ημερομηνία λήξης

VELCADE 3,5mg/vial           GJZT700                      30/09/2019
VELCADE 3,5mg/vial           GJZT800                      30/09/2019
VELCADE 3,5mg/vial           GJZTA00                      30/09/2019
VELCADE 3,5mg/vial           GLZSM00                      30/11/2019
VELCADE 3,5mg/vial           GLZSM01                      30/11/2019
VELCADE 3,5mg/vial           GLZSM02                      30/11/2019

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση, που έχει προβεί η εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες \των παρτίδων, προκειμένου να τις αποσύρουν.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

focus fm