ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HORIZON EUROPE 2021-2027

HORIZON EUROPEΤο Horizon Europe, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, συνολικού ύψους 100 δις ευρώ, μπορεί να αποδειχθεί η μεγάλη ευκαιρία για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρη τη χώρα μας.
Άλλωστε ο συνολικός κύκλος εργασιών (θέσεις καθηγητών , ερευνητών, προγράμματα και επαγγελματίες που θα εργαστούν γύρω από αυτά), θα είναι πολλαπλάσιος (6-8 φορές μεγαλύτερος) του ποσού της χρηματοδότησης που μπορεί να εγκριθεί για τις ερευνητικές προτάσεις μας.

Η λέξη-κλειδί για τη συγγραφή του νέου προγράμματος, είναι η συν-δημιουργία (co-creation) καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά την αρωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης στη σύνθεση των νέων επιστημονικών προκλήσεων αλλά και στην καταγραφή των κοινωνικών προκλήσεων στις οποίες το Horizon Europe θα κληθεί να απαντήσει.

Η Επιτροπή ήδη ανέθεσε σε εμπειρογνώμονες να αναπτύξουν μελέτες περιπτώσεων και εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα λειτουργήσει μια προσέγγιση απόλυτα προσανατολισμένη στις κατευθύνσεις του προγράμματος. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το Horizon Europe στις 20 Μαρτίου 2019. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία στις 17 Απριλίου 2019.

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα με ενισχυμένο ρόλο τόσο σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο μπορεί πλέον αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία να παίξει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, για τον οποίο είναι προορισμένο.

Με την ενεργό συμμετοχή μας στα προγράμματα ερευνητικών συνεργειών – κάτι που σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχουμε ήδη πετύχει – μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τη βελτιστοποίηση των δομών μας σε όλες τις σχολές, προάγοντας ουσιαστικά την Καινοτομία και αναδεικνύοντας την Αριστεία.

Το ΑΠΘ, ως το μεγαλύτερο σε εύρος επιστημονικών περιοχών αλλά και σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο της χώρας, οφείλει να είναι ενήμερο και συμμέτοχο σε αυτήν την πανευρωπαϊκή δημιουργική διαδικασία, αν θέλει να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό στην επόμενη δεκαετία, αν θέλει να είναι κέντρο αναφοράς για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ΑΠΘ στην Αυγή του HORIZON EUROPE

Για την καλύτερη ενημέρωσή μας, ως πανεπιστημιακή κοινότητα, αναφορικά με τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω του Horizon Europe 2021-2027 για το Πανεπιστήμιό μας, αλλά και τους συνεργαζόμενους φορείς (ΕΚΕΤΑ, βιομηχανία, δημοτικές αρχές, ΜΚΟ, κλπ.) διοργανώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος HERA (Health and Environment Research Agenda), ημερίδα (Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 15.00-18.00, Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ) με προσκλεκλημένα εκλεκτά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασιλική Κοσιαβέλου και Παναγιώτης Μπαλαμπάνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας)

Η συζήτηση μαζί τους θα μας δώσει την ευκαιρία αφ’ενός να πληροφορηθούμε και αφ’ετέρου να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους, το ΑΠΘ μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία του Horizon Europe, και να προετοιμαστεί για να είναι ανταγωνιστικό το 2021.