ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά

farmaka10318Οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο- παροχή συσσιτίου του Δήμου Παύλου Μελά, θα γίνονται δεκτές στο χώρο του Παντοπωλείου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 152 & Γιάννη Ρίτσου (περιοχή Αμπελώνες), στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

Προθεσμία αιτήσεων:
-από ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2019
-έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας γίνεται γνωστό ότι η αίτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συνταχθεί έκθεση κοινωνικής έρευνας από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της δομής.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310604904 & 2310604608.
Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 15:00.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ ΔΕΝ δικαιούνται να ενταχτούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:
-Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
-Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
-Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών (φορολογικού έτους 2018).
-Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. όλων των μελών.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
-Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών.
-Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ).
-Άστεγος: Δήλωση αστεγίας από το Κέντρο ημέρας.

Β. Ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών.
-Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
-Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
-Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
-Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
-Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνη δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί τον αιτούντα.
-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Κοινωνικό Φαρμακείο - Έναρξη αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά, θα γίνονται δεκτές στο χώρο του Φαρμακείου, στην οδό Αγίας Μαρίνας 4, 1ος όροφος, Πολίχνη.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
-από ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2019
-έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας ανακοινώνεται ότι η αίτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συνταχθεί έκθεση κοινωνικής έρευνας από την Κοινωνικό Λειτουργό της δομής.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310 609079
Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 15:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:
-Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
-Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
-Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών (φορολογικού έτους 2018).
-Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. όλων των μελών.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
-Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών.
-Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας ( ΔΕΗ, ΟΤΕ).
-Βιβλιάριο ασθενείας.

Β. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:
-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών.
-Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
-Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
-Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
-Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
-Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.