ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρίτος μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας από την «Ανατολική Α.Ε.» Θεσσαλονίκης

fotografia201017Στροφή στις συνήθειες, στη συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψη μας. Μέσα από έναν διαγωνισμό φωτογραφίας για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου καταγράφουν το μέλλον που θέλουν φωτογραφίζοντας το παρόν. Γνωρίζουμε τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, οραματιζόμαστε και υιοθετούμε τον εναλλακτικό τρόπο ζωής στις πόλεις. Το κίνητρο δίνει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία με την διοργάνωση του διαγωνισμού φωτογραφίας «Το μέλλον που θέλω- Βιώσιμη διαχείριση πόρων», μας παρακινεί να ασχοληθούμε με την τέχνη της φωτογραφίας και όχι μόνο.

 

Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου 2020, επικεντρώνει στους νέους και ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση πόρων και τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους, προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον φωτογραφίζοντας για παράδειγμα το αστικό & περιαστικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ό,τι άλλο μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων, σε θέματα που αφορούν την βιώσιμη διαχείριση.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας την εικόνα με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Η περιοχή απ’ όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα υποβληθεί είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο Δήμος, στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτογράφισης.

Οι φωτογραφίες, υποχρεωτικά θα συνοδεύονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης με τον οποίο συνδέεται η φωτογραφία.

Για τα παραπάνω υπάρχει σχετικός πίνακας στη Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών.

Τα σχετικά έγραφα (αίτηση συμμετοχής, όροι διαγωνισμού, και υπεύθυνες δηλώσεις ), θα βρίσκονται αναρτημένα στο site της εταιρείας.

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr ή σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497.

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία. Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον μέσα από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αίτηση συμμετοχής
Υπεύθυνες δηλώσεις :
• Συμμετοχής και αποδοχής δημοσιοποίησης των έργων του/της διαγωνιζόμενου/νης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ.
• Γονέα για την πιστοποίηση στοιχείων. Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο/η διαγωνιζόμενος/νη δεν έχει ταυτότητα.
• Σύμφωνης γνώμης του/των προσώπων στην περίπτωση που στην υποβληθείσα φωτογραφία απεικονίζεται πρόσωπο/πρόσωπα. Αν το πρόσωπο/πρόσωπα είναι ανήλικο/α θα πρέπει η Υπεύθυνη Δήλωση να συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα.
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 16 Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2020.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Στις καλύτερες φωτογραφίες:
• Βραβείο κριτικής επιτροπής στην καλύτερη φωτογραφία.
• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Γυμνασίου.
• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Λυκείου.

Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και σε ειδική εκδήλωση, θα είναι οι 40 καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή (20 Γυμνασίου και 20 Λυκείου.
Στον/στην βραβευθέντα/βραβευθείσα από την κριτική επιτροπή με την καλύτερη φωτογραφία απονέμεται ως βραβείο 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό.