ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η λίμνη Βιστωνίδα

vistonidaaaaaΟ Δήμος Ιάσμου έχει, το μοναδικό για το Νομό Ροδόπης, χαρακτηριστικό του συνδυασμού, εντός των ορίων του, παραποτάμιων, παραλίμνιων και ορεινών φυσικών τοπίων. Η λίμνη Βιστωνίδα, της οποίας, το πλέον του μισού της έκτασής της, κείται στην περιοχή του Δήμου Ιάσμου, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας.

Είναι ένας από τους 11 υδροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδος (γνωστή ως υγρότοποι Ramsar).

 

Επίσης, είναι μία από τις 113 σημαντικές περιοχές για πουλιά, αποδημητικά και μη, της Ελλάδας, και περιοχή

Ειδικής Προστασίας. Καταλαμβάνει υδάτινη έκταση 45 km2 και έχει μέσο βάθος περίπου 2,5 μέτρα. Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης συναντώνται 350 φυτικά είδη, έχουν καταγραφεί 34 είδη ψαριών, 9 είδη αμφιβίων, 22 είδη ερπετών, 24 είδη θηλαστικών και 227 είδη πουλιών.

Η περιοχή θεωρείται πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα και από τα 227 είδη πουλιών, τα 84 περιλαμβάνονται στην κοινοτική οδηγία για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Μεταξύ των διαχειμαζόντων υδροβίων πτηνών περιλαμβάνονται και ορισμένα είδη παγκοσμίως απειλούμενα, όπως το Κεφαλούδι, η Λαγκόνα και η Νανόχηνα.