ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδες του ATARAX

atarax1917Την ανάκληση των παρτίδων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για το φαρμ/κό προϊόν ATARAX, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων:
Προϊόν                                          Αριθμός Παρτίδας

ATARAX oral sol 10mg/5ml                      483

ATARAX oral sol 10mg/5ml                      500

ATARAX oral sol 10mg/5ml                      501


 

ATARAX oral sol 10mg/5ml                      504

ATARAX f.c. tabs 25mg/tab                  224550

ATARAX f.c. tabs 25mg/tab                  225138

ATARAX f.c. tabs 25mg/tab                  222900

ATARAX f.c. tabs 25mg/tab                  216879

ATARAX f.c. tabs 25mg/tab                  215345

Ο λόγος ανάκλησης δεν αφορά σε ποιοτικό πρόβλημα του προϊόντος, αλλά στο περιεχόμενο του κειμένου του ΦΟΧ, στο οποίο δεν ενσωματώθηκαν εγκεκριμένες τροποποιήσεις σχετικά με την ελάττωση της δοσολογίας, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία UCB AE η οποία ανακαλεί εθελοντικά τις αναφερόμενες παρτίδες, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους αποδέκτες των εν λόγω παρτίδων προκειμένου να τις αποσύρουν από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.